Ranskan Rivieran asuntomarkkinat vuoden 2015 keväällä

Ranskan Rivieran asuntomarkkinoiden vuosi 2014 oli vaisu ja vaikea. Vuoteen 2013 verrattuna asuntokauppojen lukumäärä oli pienempi, uusia asuntoja tuli myyntiin vähemmän ja hinnat laskivat hivenen. Vuoden 2014 aikana voimaan tullut lakimuutos on hidastanut kaupantekoprosessia ja veronkiristys on nostanut kaupantekokuluja. Alan asiantuntijat näkevät käännekohdan olevan nyt käsillä ja huomattava piristyminen on tapahtunut vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asuntojen hinnat ovat tervehtymässä ja myyjät kuuntelevat ostajien tarjouksia vakavasti. Nyt on ostajan markkinat.

Asuntojen hintakehitys 10 vuodessa

Yllä olevassa kuvassa on kuvattu uusien asuntojen (oranssi), vanhojen kerrostaloasuntojen (keltainen), vanhojen talojen (punainen) ja rakennuskelpoisten tonttien (sininen) hintakehitys Alpes-Maritimesin departementissa vuodesta 2004 vuoteen 2014. Selvä hintojen nousu ja notkahdus v. 2008 näkyy kaikissa, paitsi uudiskohteissa. Vuoden 2008 hintojen lasku kurottiin pian kiinni ja viime vuosina kerrostaloasuntojen hinnat ovat lievästi laskeneet. Tonttien hinnat ovat nousseet hiljalleen.

Asuntojen hintakehitys 2013 vs. 2014

Alpes-Maritimesin departementissa asuntojen hinnat kehittyivät keskimäärin seuraavasti vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013:

  • vanhat kerrostaloasunnot – 1,5 %
  • uudet asunnot – 0,1 %
  • vanhat talot + 2,9 %
  • rakennuskelpoiset tontit + 4,8 %

Alpes-Maritimesin departementin suurimmissa kaupungeissa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kehittyivät keskimäärin seuraavasti vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013:

  • Nizza – 1,4 %
  • Antibes – 1,4 %
  • Menton – 6,5 %
  • Cannes – 2,1 %

Suhteellisen pieni hintojen lasku Nizzassa ja Antibesissa selittyy ainakin osittain liikenneyhteyksien viimeaikaisella kehittymisellä. Nizzan keskustan kerrostaloasuntojen hinnat ovat pitäneet pintansa hyvin, sillä niille löytyy helposti ulkomaalainen ostaja, joka haluaa asunnon läheltä lentokenttää ja kaikkien palveluiden ääreltä. Nizzassa myös erityisesti Liberation-korttelissa ja Länsi-Nizzassa kerrostaloasuntojen hinnat ovat pysyneet ennallaan alueiden suuren suosion vuoksi. Sen sijaan Nizzan kukkuloilla sijaitsevat talot menevät huonommin kaupaksi, erityisesti hintahaitarissa 400 000 – 800 000 €, sillä ne ovat joko liian kalliita paikalliselle aktiiviväestölle tai ne eivät täytä varakkaiden ostajien vaativia toiveita. Yllättäen Nizzan moottoritien pohjoispuolella asuntojen hinnat ovat nousseet peräti 8,8 %. Sen sijaan italialaisten suosima Menton on kokenut suuremman hintojen laskun, mihin on syynä italialaisten kaikkoaminen asuntomarkkinoilta.

Asuntokauppojen lukumäärän kehitys 2013 vs. 2014

Alpes-Maritimesin departementissa asuntokauppojen lukumäärä kehittyi seuraavasti vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013:

  • vanhat kerrostaloasunnot – 9,5 %
  • vanhat talot – 2,3 %

Uudiskohteiden kauppa on ollut vakaata, mutta määrältään vähäisempää kuin jälleenmyytävien kohteiden. Uusia asuntoja annettiin myyntiin 17 % vähemmän vuonna 2014 kuin vuonna 2013. Uuden asunnon kaupaksi meno kesti keskimäärin 9 kuukautta vuonna 2014 (vs. 7 kk vuonna 2013).

Asuntokauppojen vähäisempi lukumäärä vuonna 2014 ei selity pelkästään Euroopan taloudellisella kriisillä. Keväällä 2014 Ranskassa voimaan tullut laki ”loi Alur”, joka vaatii myyjää toimittamaan ostajalle entistä enemmän tietoa taloyhtiöistä, on hidastanut kauppaprosessia lähes kuukaudella. Kestää pitkä aika ennen kuin ostaja on sidottu kauppaan ja siksi monet kaupat ovat lopulta peruuntuneet.

Ennusteet vuodelle 2015

Asiantuntijoiden mukaan vuosi 2015 tulee olemaan käännekohta. Markkinat ovat viriämässä, hinnat ovat tervehtymässä ja korkotaso pysyy edelleen hyvin alhaisena. Luksustason kohteiden hintojen ei uskota muuttuvan vuoden 2015 aikana merkittävästi. Ostajia on paljon liikkeellä ja asuntotarjontaa on runsaasti. Hintaneuvotteluita käydään ahkerasti ja on myyjän tilanteesta kiinni, meneekö asunto kaupaksi. Rivieralla on paljon varakkaita myyjiä, joilla ei ole kiire tai pakko myydä. Toisaalta on niitäkin, joilla on taloudellinen tarve tai hinku päästä elämässä eteenpäin.

Rivieran asuntomarkkinoiden erikoisuus

Ranskan Rivieran asuntomarkkinoita voidaan kuvata sanalla monipuolisuus. Samalla alueella asuntoja etsivät paikallinen aktiiviväestö, muualta Ranskaa tulleet eläkeläiset ja kakkosasunnon ostajat, ulkomaalaiset työntekijät, ulkomaalaiset kakkosasunnon ostajat, investoijat ja luksuskohteiden ostajat. Ulkomaalaisista erityisesti brittiläiset ja skandinaavit ovat taas liikkeellä. Asiantuntijat korostavat kiinteistösijoituksen vähäriskisyyttä juuri Ranskan Rivieralla.

Lähteet:
– Nice Matin 21.1.2015
– Nice Matin 19.3.2015
– Nice Matin 21.3.2015
– Nice Matin 25.3.2015

Huomautus: Habisol Oy pyrkii aina antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä voi ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare