Asuntolaina Ranskan Rivieralla sijaitsevaan asuntoon

Asuntolaina ulkomaille. Ranskassa sijaitsevan asunnon hankinnan rahoittamiseksi on muutama vaihtoehto. Suomalaiset pankit eivät hyväksy Ranskassa sijaitsevaa asuntoa vakuudeksi. Ranskalaisten pankkien asuntolainoitus on tarkoin säänneltyä ja prosessi kestää kauan. Lainameklari voi kilpailuttaa ranskalaiset pankit asiakkaan puolesta. Asuntoa ostettaessa on ostajalle merkittävä neuvotteluvaltti, jos rahoitus on jo kunnossa.

Asuntolainavaihtoehdot Rivieralla sijaitsevaan asuntoon ovat:
1. Laina suomalaisesta pankista, jolloin vakuutena jotain Suomessa sijaitsevaa
2. Lainameklari
3. Suora yhteys ranskalaiseen pankkiin

Laina omasta pankista Suomessa
Helpointa, nopeinta ja edullisinta on neuvotella laina omasta tutusta pankista, jos lainalle järjestyy vakuus Suomesta. Lainaprosessi on Suomessa merkittävästi lyhyempi ja byrokratia kevyempi kuin Ranskassa. Pankin kulut ovat myös selvästi pienemmät kuin Ranskassa.

Lainameklari
Ranskassa lainanhaun apuna on mahdollista käyttää ns. lainameklaria, joka toimii yhteyshenkilönä lainan hakijan ja pankin välillä. Meklarilla on suorat kontaktit useaan pankkiin, joten hän saa useimmiten neuvoteltua hakijan kannalta edullisen lainan. Lainan hakijan kannalta tämä on mutkaton ja turvallinen tapa hankkia laina, sillä meklari toimii hänen yhteyshenkilönä ja käy hänen puolestaan lainaneuvottelut ja osaa ottaa huomioon lainan hakijan edun. Lainameklari veloittaa palvelustaan keskimäärin 1% lainan määrästä, mutta tämä kulu voi olla helposti katettu edullisemman lainan muodossa.

Laina suoraan ranskalaisesta pankista
Lainanhakuprosessi on Ranskassa melko monimutkaista ja byrokraattista, sillä kuluttajansuojalaki sanelee pelisäännöt ylivelkaantumisen estämiseksi. Toisten pankkien kanssa asioiminen on kuitenkin yksinkertaisempaa kuin toisten. Lainanhakuprosessi on hyvä laittaa käyntiin viimeistään heti esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen, sillä byrokratiaan kuluu helposti 2-3 kuukautta. Jotkut pankit edellyttävät esisopimuksen olemassa oloa ennen lainakelpoisuuden arvioimista, mutta asunnon ostajalle periaatepäätöksen saaminen jo ennen asunnon etsintää on oleellista budjetin määrittämiseksi. Lopullisen lainatarjouksen pankki voi antaa vasta esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Riittävät tulot
Lainanhakijan kuukauden nettotulojen tulee olla vähintään kolme kertaa niin suuret kuin mitä kuukausittainen lainan takaisinmaksusumma on. Jos esimerkiksi lainan kuukausierä on 1000 euroa, nettotulojen tulee olla vähintään 3000 euroa/kk. Vaikka ranskalaiset pankit eivät sinänsä hyväksy vakuuksia Suomesta ja heidän vakuuskäytäntönsä on monimutkaisempi kuin suomalaisessa pankissa, on lainanhaussa hyvä ilmoittaa kaikki tulot ja omaisuus, sillä tämä saattaa helpottaa lainanhakua ja suuremman lainasumman saamista.

Vakaa työsuhde
Palkansaajan tulee todistaa tulonsa sekä työsuhteensa pysyvyys. Tätä varten tarvitaan yleensä työsopimus, josta käy ilmi työn luonne ja mahdollinen kesto, sekä palkkakuitit vähintään kolmen kuukauden ajalta. Yrittäjän tulee olla harjoittanut yritystoimintaa vähintään kolme vuotta, ja hänen tulee toimittaa tietoa yrityksensä tilasta kolmen edellisen vuoden ajalta sekä mahdollisesti ylimääräistä tietoa henkilökohtaisesta varallisuudestaan.

Henkivakuutus
Monien ranskalaisten pankkien lainoihin tulee ottaa vakuutus, joka kattaa lainan takaisinmaksun tilanteessa, jossa lainanottaja kuolee tai tulee pysyvästi työkyvyttömäksi. Vakuutusmaksu lasketaan kuukausittain lainan jäljellä olevan pääoman mukaan. Vakuutus on mahdollista ottaa eri pankista, tai vakuuttajalta, kuin itse laina. Vakuutus kannattaa aika ajoin kilpailuttaa, sillä eri tarjoajilla voi olla hyvinkin erihintaisia tarjouksia.

Pankkitili
Lainan myötä tulee avata pankkitili samaan pankkiin, josta laina on hankittu. Tätä tiliä tarvitaan lainan lyhennyksiin, mutta sitä voi käyttää myös elämiseen liittyviin maksuihin – esimerkiksi sähkölasku ja yhtiövastikkeen maksut hoituvat kätevimmin suoraveloituksena paikalliselta pankkitililtä.

Muut lainaehdot
– 50-85% asunnon arvosta voidaan rahoittaa lainalla, riippuen pankista ja lainanhakijan taustasta
– lainan minimimäärä riippuu pankista ja asiakassuhteesta
– lainan maksimiaika on 25 vuotta – hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja laina tulee olla maksettu siihen mennessä, kun hakija täyttää 75 vuotta
– koroksi voi valita kiinteän, vaihtuvan tai näiden kahden yhdistelmän väliltä
– takaisinmaksu (pääoma ja korot) tapahtuu kuukausierinä
– lainan järjestelypalkkiot ovat pankkikohtaisia ja riippuvat usein asiakassuhteista

Laina-anomukseen tarvittavat dokumentit
– asuntokaupan esisopimus
– todistus tuloista
– pankin tiliotteet kolmelta viimeksi kuluneelta kuukaudelta
– kopiot passista ja virkatodistuksesta oikeaksi todistettuina
– pysyvän kodin omalla nimellä oleva sähkö- tai puhelinlasku oikeaksi todistettuna

Ennenaikainen takaisinmaksu
Lainan voi halutessaan maksaa takaisin ennen laina-ajan päättymistä joko kokonaan tai osittain. Mahdollisesta ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja sen ehdoista kannattaa neuvotella jo lainanhakuvaiheessa, sillä Ranskassa ennenaikainen takaisinmaksu, ilman erillistä sopimusta, aiheuttaa sanktiomaksuja riippuen pankista ja asiakassuhteesta. Usein asia on sovittavissa, ja moni pankki myöntää korottoman ennenaikaisen takaisinmaksun esim. 5 vuoden lainan takaisinmaksun jälkeen.

Ajoissa lainanhakuprosessiin
On tärkeää ryhtyä hakemaan lainaa viimeistään välittömästi esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen, sillä prosessi vie aikaa. Erikoinen piirre ranskalaisessa lainsäädännössä on, että lainatarjouksen saatuaan hakijan tulee kuluttajansuojalain mukaan odottaa vähintään 10 päivää ennen hyväksytyn tarjouksen palauttamista pankille.

Notaarin rooli
Notaari tarvitsee kopion hyväksytystä lainatarjouksesta, jotta asunnon loppukauppa voidaan järjestää. Pankki siirtää lainasumman notaarin turvatulle tilille (ei suoraan lainansaajalle), josta rahat maksetaan myyjälle kaupan toteuduttua.

Ostajalla neuvotteluvaltti, jos rahoitus kunnossa
Ranskan kuluttajansuojalaki turvaa ostajaa asuntokaupassa, mikäli tämä ei saisikaan lainaa. Lähtökohtaisesti ostajalla on esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen 60 päivää aikaa saada lainapäätös, ja mikäli lainaa ei myönnetä, on ostajan esitettävä pankin kielteinen päätös, jolloin esisopimus raukeaa ja asunto palautuu myyntiin. Myyjät suhtautuvat lainansaantiin ehdollistettuihin tarjouksiin negatiivisemmin kuin sellaisiin, joissa lainan saanti ei ole kaupan toteutumisen ehtona. Siksikin on hyvä varmistaa rahoituksen saanti ennen asuntonäyttöjä.

Compare listings

Compare
Search