Notaarin rooli asuntokaupassa

Ranskassa notaari on välttämättömässä ja tärkeässä roolissa sekä asuntoa ostettaessa että sitä myytäessä. Mikä on notaarin rooli ja mitä hänen palvelunsa maksaa?

Notaari on ainoa henkilö, joka voi vahvistaa asuntokaupan Ranskassa. Hän on oikeusministerin nimittämä valtion virkamies. Notaaria ei välttämättä tarvita esisopimuksen laadintaan, mutta hän vastaa kaikista lain vaatimista muodollisuuksista kaupan valmisteluvaiheessa.

Notaari huolehtii sekä ostajan että myyjän osalta tarvittavien virallisten dokumenttien koordinoinnista. Hän vastaa siitä, että myyjä on huolella informoinut ostajaa asunnon pinta-alasta ja siitä, onko tutkimuksissa asunnosta löytynyt mm. asbestia, termiittejä tai lyijyä. Hän myös varmistaa, että kaikki dokumentit ja niiden tiedot ovat alkuperäisiä ja pitävät paikkansa.

Notaari varmistaa, ettei kaupunki halua käyttää etuosto-oikeuttaan ja ottaa yhteyden asemakaavoitusvirastoon varmistaakseen, ettei asunnon tonttiin liity mitään rasitteita, jotka alentaisivat sen arvoa. Notaari on myös yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään ja selvittää, onko yhtiökokouksessa päätetty isoista korjaustöistä, ja onko myyjä maksanut kaikki vastikkeensa. Notaarin tehtävä on myös selvittää, ettei asunnossa ole lainakiinnityksiä enempää kuin mitä asunnon arvo on. Käsiraha maksetaan yleensä notaarille, joka pitää sen turvatulla tilillään lopulliseen kaupantekopäivään saakka.

Kaupanteon vahvistamisen jälkeen notaari ilmoittaa omistuksen vaihdon valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin, veroviranomaisille ja isännöitsijälle. Kaupanvahvistustilaisuudessa ostajalle annetaan notaarin allekirjoittama todistus asunnon omistuksesta. Varsinainen kauppakirja saapuu rekisteröintikierrokselta vasta kuukausia kaupanteon tapahduttua. Notaari antaa myös myyjälle todistuksen asunnon myynnistä ja notaari siirtää asunnon kauppasumman myyjälle muutaman päivän kuluessa kaupan allekirjoituksesta.

Notaari on henkilö, joka antaa myös oikeudellisia ja verotuksellisia neuvoja.

Jokainen voi vapaasti valita oman notaarinsa. Ostajalla ja myyjällä voi olla yhteinen notaari, mutta usein molemmilla on omansa. Notaarin kulu asuntokaupassa on vakio, joten kahden notaarin käytöstä ei aiheudu lisäkuluja – palkkio jaetaan notaarien kesken.

Notaarin palkkio on vain pieni osa kaupankäyntikuluja, jotka muodostuvat pääasiassa vero- ja rekisteröintimaksuista. Notaarin palkkio on tarkkaan taulukossa määritelty. Jos kyseessä on jälleenmyytävä kohde, kaupankäyntikulut ovat 7-8 % myyntihinnasta. Uudiskohteissa kulut ovat 2-3 % myyntihinnasta. Kaupankäyntikulujen maksaja on aina ostaja. Notaari perii kaupanteon yhteydessä ostajalta normaalisti hieman yläkanttiin lasketun arvion kaupantekokuluista ja palauttaa hänelle liikaa perityn summan, kun kaikki maksut ovat varmistuneet.

Habisol suosittelee asiakkailleen tarkkaa ja luotettavaa notaaria asuntokaupan vahvistajaksi. Habisol toimii asiakkaan ja notaarin välillä nopeuttamassa tiedonkulkua sekä selostamassa asioita suomalaisesta näkökulmasta nostaen esiin merkittävät erot suomalaisen ja ranskalaisen asuntokaupan välillä ja painottaen tärkeimpiä tietoja.

Compare listings

Compare
Search