Etätöihin Ranskan Rivieralle?

Suomen haastavan ilmaston aiheuttama väsymys ja alakulo voivat heijastua työilmapiiriin ja tuottavuuteen. Tässä tilanteessa aurinkoinen etätyöjakso Ranskan Rivieralla voi olla tehokas keino virkistäytymiseen ja työmotivaation lisäämiseen. Mitä tulee ottaa huomioon?

Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset yritykset ovat yhä useammin lähettämässä työntekijöitä Rivieran aurinkoon ja joskus etätöihin matkustetaan nauttimaan yhdessä koko tiimin voimin. Käytäntö on lisääntymässä myös Suomessa ja esim. vakuutusyhtiö Varma on järjestänyt Etätyö ulkomailla 2.0 webinaarin sekä päivittänyt etätyön liittyvää oheistusta.

Pandemiavuodet toivat hybridityön yritysten arkeen ja sen jälkeen moni työntekijä on alkanut pohtia, mihin asioihin oikeasti halua panostaa. Joillekin ulkomaille siirtyminen voi merkitä mahdollisuuksia laajentaa maailmankuvaa, oppia kieltä, kokea uutta kulttuuria tai parempaa elämänlaatua ulkoaktiviteettien muodossa.

Uusia sukupolvia siirtyy työelämään ja heidän arvomaailmassaan korostuvat yhä enemmän työn ja vapaa-ajan tasapaino, joustavuus ja työn merkityksellisyys. Jos työantaja ei pysty vastaamaan työntekijöiden tarpeisiin, huippuasiantuntijoiden rekrytointi voi olla jatkossa yhä vaikeampaa ja etätyömahdollisuus voi olla edellytys työpaikan vastaanottamiselle.

Kokemukset etätyön sujumisesta ulkomailla ovat olleet positiivisia useissa yrityksissä, ja ulkomaan etätyöstä palaa yleensä tyytyväisiä työntekijöitä. Aloilla, joilla kilpaillaan osaavista työntekijöistä, mahdollisuus työskennellä ulkomailta saattaa olla jopa merkittävä etu.

Etänä – myös ulkomailla – työskentelyä koskevat lähtökohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työnantajan tiloissakin tapahtuvaa työskentelyä. Ulkomailla tehtävässä etätyössä on kuitenkin seikkoja, jotka on tärkeä tiedostaa. Ne liittyvät erityisesti sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin.

Ranska kuuluu EU:hun ja sopimus koskien rajat ylittävää etätyötä on allekirjoitettu 1.7.2023. Etätyösopimuksella on pyritty selkiyttämään tilannetta siten, että työnantaja – eräissä tapauksissa työntekijä – voi hakea oman kotimaansa sosiaaliturvaviranomaiselta poikkeuslupaa ja saada A1-todistuksen, joka osoittaa työntekijän kuuluvan työnantajan kotimaan sosiaaliturvan piiriin. Näin työntekijän eläketurva kertyy Suomeen ja hänellä on oikeus Kelan etuuksiin. Jos työntekijä saa A1-todistuksen, työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut vain Suomeen.

Työntekijän ansiotuloverotus säilyy alle 6 kk:n ulkomaan etätyöjaksoissa Suomessa, mutta kannattaa tarkistaa yrityksen tapaturma-, etätyö- ja matkavakuutusten kattavuudet ja voimassaolot. Työntekijän tulee hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka oikeuttaa äkilliseen sairaanhoitoon EU:ssa paikallisen asiakasmaksun hinnalla. Työntekijältä voidaan edellyttää omaa matkavakuutusta, ja myös lisäturvat voivat olla hyödyllisiä, koska työterveyspalvelut saattavat olla rajoitettuja ulkomailla.

Työnantajalla ei ole ulkomailla etätyöskentelevän työntekijänsä osalta mahdollisuutta valvoa työntekijää samalla tavoin kuin työnantajan toimitiloissa työskentelevää työntekijäänsä ja vastuu huolehtia työntekopaikkaansa liittyvistä työturvallisuus- ja työhyvinvointiliitännäisistä asioista siirtyy enemmän työntekijälle. Hyvällä yhteistyöllä ja ohjeilla työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin luoda onnistuneen etätyömallin, mikä edesauttaa työelämän ja vapaa-ajan yhdistämistä tasapainoisesti.

 

Lähteet:

https://www.varma.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-artikkelit/artikkelit/2024-q1/etatyo-ulkomailla-2.0-tyonantajan-uudistunut-muistilista/

https://yle.fi/a/74-20069494

https://yle.fi/a/74-20070175

https://suomi-seura.fi/etatyon-verotus-eussa/

https://nordialaw.com/fi/ajankohtaista-etatyo-ulkomailla/


Huomautus:
Habisol Oy pyrkii antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare