Perintö- ja lahjaverotus Ranskassa

Ranskassa sijaitsevan asunnon perintöverotus on suorille perinnönsaajille edullista  ja verot maksetaan vain Ranskaan, vaikka perijät olisivat Suomessa kirjoilla. Lahjoitukseen sen sijaan pääsevät osallisiksi sekä Ranskan että Suomen verottajat. Tapaukset voivat olla monimutkaisia ja lainsäädännössä on myös poikkeuksia, mutta tässä perintö- ja lahjaverotuksen pääsäännöt.

Perintöverotus Ranskassa
Suomen ja Ranskan välillä on perintöverosopimus, jonka 3. artiklan mukaan: ”Kiinteä omaisuus (siihen luettuna sen tarpeisto) on perintöveron alaista vain siinä valtiossa, jossa omaisuus sijaitsee; …”. Ranskassa kerrostaloasuntokin on kiinteää omaisuutta, joten perinnöksi jääneen Ranskassa sijaitsevan asunnon verotus tapahtuu Ranskan sääntöjen mukaisesti.

Verovapaan perinnön raja on Ranskassa 100 000 €, kun kyseessä on suora perintö, eli perintö vanhemmilta lapsille tai lapsilta vanhemmille. Perintövero on progressiivinen – veroprosentti vaihtelee suorassa perinnössä 5-45 välillä – ja sääntömääräiset vähennykset ovat mahdollisia tapauksesta riippuen. Suomessa perintöveroa on maksettava 20 000 €:sta tai tätä suuremmasta summasta.

Seuraava taulukko kertoo suoran perintöveroprosentin siltä osin, kun perintö ylittää verovapaan rajan:

Verotettava summa vähennysten jälkeen  Vero%
Alle 8072 € 5 %
8072 € – 12 109 € 10 %
12 109 € – 15 932 € 15 %
15 932 € – 552 324 € 20 %
552 324 € – 902 838 € 30 %
902 838 € – 1 805 677 € 40 %
Yli 1 805 677 € 45 %

Jos perintö on esimerkiksi 120 000 €, on 100 000 € verovapaata ja 20 000 euroon sovelletaan verotusta seuraavasti:

  • 8 072 €:sta maksetaan veroa 5 %
  • 12 109 – 8 072 = 4 037 €:sta maksetaan veroa 10 %
  • 15 932 – 12 109 = 3 823 €:sta maksetaan veroa 15 %
  • 20 000 – 15 932 = 4 068 €:sta maksetaan veroa 20 %
  • Yhteensä 2 194,35 €

Esimerkki 1
Suomalaisella, Ranskassa sijaitsevan asunnon ainoalla omistajalla on kolme lasta. Kuolemantapauksen sattuessa asunnon arvo saa olla 300 000 € ilman, että perillisille syntyy veroseuraamuksia (3 perijää à 100 000 €).

Esimerkki 2
Suomalainen pariskunta omistaa Ranskassa 600 000 €:n arvoisen asunnon. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta eikä kummallakaan ole muita lapsia. Lapset asuvat Suomessa. Toisen puolison kuollessa lapset perivät puolet kyseisestä asunnosta, siis 300 000 €:n arvosta Ranskassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Leskelle jää käyttöoikeus koko asuntoon. Lapset eivät maksa lainkaan perintöveroa (3 perijää à 100 000 €).

Oletetaan, että lesken kuollessa asunnon arvo on noussut 660 000 euroon. Nyt lapset siis perivät 360 000 €:n arvosta, josta 3 x 100 000 € on verovapaata ja 60 000 € on veronalaista perintöä. Lapset perivät siis kukin 20 000 €:n arvosta omaisuutta yli verovapaan rajan. Edellä esitetyn taulukon perusteella voimme laskea, että kukin perijöistä maksaa Ranskaan tästä asunnosta perintöveroa 2 194 euroa, mikä vastaa noin 11 % verotettavasta 20 000 euron summasta.

Lahjaverotus Ranskassa
Suomen ja Ranskan välillä ei ole lahjaverosopimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että lahjan saajaa verotetaan sen maan lahjaverosäännösten mukaan, jossa hän on yleisesti verovelvollinen.

Jos esimerkiksi Ranskassa asuvat vanhemmat lahjoittavat Suomessa asuvalle lapselle 100 000 euron arvoista omaisuutta, ei tämä lahjoitus olekaan verovapaata, sillä lapsia verotetaan Suomen sääntöjen mukaan. Suomessa lahjaveroa on maksettava 5 000 €:sta tai tätä suuremmasta summasta.

Ranskalaisen lahjaverotuksen mukaan ihmiset voivat lahjoittaa omaisuutta toisilleen maksamatta veroa tiettyihin rajoihin saakka riippuen siitä, mikä heidän keskinäinen suhteensa on. Esim. suorat perijät voivat lahjoittaa toisilleen 100 000 €, sisarukset 15 392 €, puolisot 80 724 €, isovanhemmat ja lapsenlapset 31 865 €. Nämä verottomat lahjoitukset voi tehdä kerran tai useammassa erässä 15 vuoden välein. Lahjoitukset on aina syytä ilmoittaa Ranskan verottajalle, sillä 15 vuoden aika käynnistyy ilmoituspäivästä eikä suinkaan lahjoituspäivästä lukien.

Ranskan lahjaveron progressiotaulukko on sama kuin perintöveron kohdalla.

Lähteet:
– Suomen ja Ranskan välinen perintöverosopimus: www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1959/19590026
– Ranskan perintö- ja lahjaveroprosentit: www.notaires.fr/fr/donation-succession/succession/droits-de-succession-ordres-des-héritiers-et-barème-des-droits-de-succession
– Ranskan perintö- ja lahjaverosäännöistä: www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31160
– Suomen perintövero: www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/
– Suomen lahjavero: www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/

Huomautus: Habisol Oy pyrkii aina antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä voi ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare
Search