Omaisuusvero Ranskassa

Vuoden 2018 alusta omaisuusvero “Impôt de Solidarité sur la Fortune” (ISF), on poistunut, mutta sen tilalle on tullut “Impôt sur la Fortune Immobilière” (IFI), mikä koskee vain asunto-omaisuutta. Nyt verotettavaan omaisuuteen ei lasketa mukaan enää mm. irtaimistoa, osakkeita tai henkivakuutusta. Ranska perii IFIä henkilöiltä, jotka ovat verovelvollisia Ranskassa tai joiden Ranskassa sijaitseva omaisuus ylittää tietyn rajan. Verovelvollisuus tulee itse ilmoittaa.

Omaisuusveron määrä
Omaisuusveroa maksavat yksityishenkilöt, pariskunnat ja ruokakunnat, joiden asunto-omaisuuden arvo ylittää 1 300 000 €. Veron määrä lasketaan seuraavan taulukon perusteella:

Omaisuuden arvo Vero %
alle 800 000 € 0 %
800 000 – 1 300 000 € 0,50 %
1 300 000 – 2 570 000 € 0,70 %
2 570 000 – 5 000 000 € 1,00 %
5 000 000 – 10 000 000 € 1,25 %
yli 10 000 000 € 1,50 %

Jos asunto-omaisuuden arvo siis ylittää 1 300 000 €, veroa joutuu maksamaan jo 800 000 € ylittävältä osalta, kuten taulukosta käy ilmi. Sen sijaan jos asunto-omaisuuden arvo on 1 290 000 €, veroa ei peritä lainkaan.

Näin esimerkiksi pariskunta, joka on veroresidentti Suomessa, mutta jonka Ranskassa sijaitsevan asunnon arvo on esim. 1 500 000 €, maksaisi veroa:

  • 1 300 000 – 800 000 = 500 000 €:sta maksetaan veroa 0,50 %
  • 1 500 000 – 1 300 000 = 200 000 €:sta maksetaan veroa 0,70 %
  • Yhteensä 3 900 € vuodessa

Kuluvan vuoden vero tulee itse ilmoittaa ja maksaa yleensä kesäkuun puolivälissä.

Omaisuuden arvon määrittäminen
Asunto-omaisuuden arvon määrittäminen on verovelvollisen omalla vastuulla eikä siihen ole selkeää sääntöä. Verottajan mielestä paras tapa on kuitenkin määrittää arvo analysoimalla oman asunnon kaltaisten, sillä hetkellä myynnissä olevien asuntojen todennäköisiä myyntihintoja. Asunto-omaisuuden arvosta vähennetään siihen kohdistuvat pankkilainat.

Kiinteistöyhtiön osakkeet lasketaan verotettavaksi omaisuudeksi
Aiemmin ranskalaisen kiinteistöyhtiön (“Société Civile Immobilière”, SCI) kautta kiinteän omaisuuden katsottiin olevan keino välttää omaisuusveron maksaminen arvokkaasta asunnosta. Näin ei ole enää, vaan kiinteistöyhtiön osakkeet lasketaan verotettavaksi omaisuudeksi, paitsi jos kiinteistö on ammatinharjoittamisen väline, esim. vuokrattu tilaksi, jossa harjoitetaan kaupallista toimintaa.

Laina asuntoa varten pienentää tai voi poistaa veron
Omaisuusveroa maksetaan vain nettovarallisuudesta, joten asuntoa varten otettu laina vähentää sen arvoa. Ranskassa sijaitsevan asunnon ei ole välttämätöntä olla ko. lainan vakuutena, mutta pankilta on saatava todistus jo ostovaiheessa, että ostaja on ottanut lainaa tämän asunnon oston vuoksi, ja notaarin on tehtävä siitä tarpeelliset merkinnät loppukaupan yhteydessä. Lainajärjestelyillä voi siis pienentää omaisuusveroa tai poistaa sen kokonaan.

Verokonsultti avuksi
Vaikka omaisuuden ilmoitus verottajalle on omatunnon asia, on se hyvä tehdä, sillä viimeistään arvokasta asuntoa myytäessä nousee esiin kysymys aiempien omistusvuosien veromaksuista. Omaisuuden arvon laskemisessa ja veroilmoituksen tekemisessä kannattaa kääntyä verokonsultin puoleen.

Lähteet:
– Ranskan verottaja: www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-de-lifi
– Veroneuvoja Ora Défiscalisation: www.ora-defiscalisation.com/comment-defiscaliser/defiscalisation-immobiliere/impot-sur-la-fortune-immobiliere-ifi/

Huomautus: Habisol Oy pyrkii aina antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä voi ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare