Myyntivoiton vero Ranskassa sijaitsevasta asunnosta

Ranskassa sijaitsevan asunnon myyntivoiton vero määräytyy sen mukaan, onko kyseessä pää- vai kakkosasunto, kenen nimiin asunto on ostettu, missä maassa omistaja on kirjoilla, kauanko sitä on omistettu ja paljonko myyntivoittoa syntyy. 

Suomen ja Ranskan välisen verosopimuksen mukaan kiinteään omaisuuteen kohdistuva tulo verotetaan siinä maassa, missä tämä kiinteä omaisuus sijaitsee. Ranskassa myös kerrostaloasunto on kiinteää omaisuutta, sillä ranskalaisessa asuntokaupassa ostetaan osuuksia kiinteistöstä – ei asunto-osakkeita. Jos Suomessa kirjoilla oleva myy omistamansa asunnon Ranskassa, verotetaan asunnosta syntyvää myyntivoittoa ranskalaisten sääntöjen mukaisesti.

Kakkosasunnoilla (résidence secondaire) tarkoitetaan sijoitus- ja loma-asuntoja, jotka eivät toimi henkilön pääasiallisena asuntona (résidence principale) eli kotina, jossa henkilö on kirjoilla.

Pääasunto ”Résidence principale” ja myyntivoiton vero
Pääasunnon myynnistä mahdollisesti syntyvä myyntivoitto on verovapaata. Ranskan sääntöjen mukaan pääasunnossa asumiseen ei tarvita mitään määräaikaa, toisin kuin Suomessa, jossa asunnossa on asuttava kaksi vuotta ennen kuin sen voi myydä verotta. Ranskan verottaja on kuitenkin tarkkana siitä, ettei tilannetta ole järjestelty siten, että vähän ennen asunnon myyntiä se onkin muutettu kakkosasunnosta pääasunnoksi myyntivoiton veron välttämiseksi.

Kakkosasunto ”Résidence secondaire” ja myyntivoiton vero yksityishenkilön osalta
Jos omistaa kakkosasunnon Ranskassa yksityishenkilönä (joko suoraan tai SCI-muotoisen kiinteistöyhtiön kautta), myyntivoiton veroon vaikuttaa se, missä on kirjoilla, kuinka kauan asuntoa on omistettu ja paljonko myyntivoittoa syntyy. EU:ssa kirjoilla olevan myyntivoiton verotus jakautuu kahteen eri osaan: varsinaiseen veroon, ”Impôt sur le Revenu” (IR), joka on 19 %, ja solidaarisuusmaksuihin, ”Prélèvement de solidarité” (PS), joka on 7,5 %, mikäli kuuluu jonkun toisen EU-maan sosiaaliturvan piiriin. Huom! Ranskassa kirjoilla olevat ja Ranskan sosiaaliturvaan kuuluvat maksavat 7,5 %:n sijaista 17,2 % sosiaalimaksuja (”Prélèvements Sociaux”). Vielä vuonna 2018 suomalaisetkin joutuivat maksamaan sosiaalimaksuja 17,2 %, mikä on sittemmin todettu laittomaksi.

Jos olet kirjoilla muussa EU-maassa kuin Ranskassa ja olet myynyt asuntosi vuosina 2017 tai 2018, sinun voi olla mahdollista saada myyntivoitosta EU-tuomioistuimen päätöksen vastaisesti peritty osuus takaisin. Liikaa peritty osuus tulee hakea oma-aloitteisesti takaisin esim. notaarin tai lakimiehen avustuksella.

Myyntivoitto pienenee mitä pidempään asuntoa omistaa, sillä 6. omistusvuodesta lähtien myyntivoittoon saa huojennuksia. IR-osuus myyntivoittoverosta on poistunut 22 vuoden omistuksen jälkeen ja PS-osuus 30 omistusvuoden jälkeen.

IR-osuutta myyntivoitosta pienennetään seuraavasti omistusvuosien lisääntyessä:

 • 0-5 vuotta: 0 % (eli koko myyntivoitosta maksetaan vero)
 • 6-21 vuotta: 6 % joka vuosi
 • 22 vuotta: 4 % (jolloin 22 vuoden jälkeen IR-osuudesta on vähennetty 100 %)

PS-osuutta myyntivoitosta pienennetään seuraavasti omistusvuosien lisääntyessä:

 • 0-5 vuotta: 0 % (eli koko myyntivoitosta maksetaan vero)
 • 6-21 vuotta: 1,65 % joka vuosi
 • 22. vuosi: 1,60 %
 • 23-30 vuotta: 9 % (jolloin 30 vuoden jälkeen PS-osuudesta on vähennetty 100 %)

Yli 50 000 €:n myyntivoittoa (MV) verotetaan lisäksi seuraavan taulukon mukaisesti:

 • 50 001 – 60 000 €: 2 % x MV – (60 000 – MV) x 1/20
 • 60 001 – 100 000 €: 2 % x MV
 • 100 001 – 110 000 €: 3 % x MV – (110 000 – MV) x 1/10
 • 110 001 – 150 000 €: 3 % x MV
 • 150 001 – 160 000 €: 4 % x MV – (160 000 – MV) x 15/100
 • 160 001 – 200 000 €: 4 % x MV
 • 200 001 – 210 000 €: 5 % x MV – (210 000 – MV) x 20/100
 • 210 001 – 250 000 €: 5 % x MV
 • 250 001 – 260 000 €: 6 % x MV – (260 000 – MV) x 25/100
 • yli 260 000 €: 6 % x MV

Lisävero lasketaan vasta siitä myyntivoiton määrästä, josta on vähennetty omistusvuosien mukainen huojennus sekä muut vähennykset.

Yksityishenkilön myyntivoiton veron arvioimiseksi netistä löytyy laskuri täältä (ranskaksi).

Vertailun vuoksi: Suomessa sijoitusasunnon myyntivoitosta maksetaan 30 % pääomatuloveroa riippumatta omistusajasta (kalenterivuoden aikana pääomatulojen yhteismäärän yli 30 000 euroa ylittävästä osasta 34 %).

Kakkosasunto ”Résidence secondaire” ja myyntivoiton vero yritysomistajan osalta
Jos Ranskassa sijaitsevan kakkosasunnon omistaa suomalainen yritys (joko suoraan tai SCI-muotoisen kiinteistöyhtiön kautta), ovat säännöt erilaiset kuin yksityishenkilön osalta. Myyntivoittoa syntyy joka tapauksessa, sillä asunnon hankintahinta pienenee laskennallisesti vuosi vuodelta kiinteistön eri osien elinkaaren mukaisesti. Näin ollen myyntivoitto kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pidempään yritys omistaa asuntoa. Myyntivoittoa ei koskaan pienennetä omistusvuosien suhteessa toisin kuin yksityishenkilön ollessa omistaja. Veroprosentti on 25. Veroedustajan osallistuminen on pakollista monimutkaisen laskelman vuoksi – he veloittavat palvelustaan, mutta palkkio voidaan vähentää verolaskelmassa.

Ranskan verottaja vaatii suomalaista yritystä maksamaan lisäksi yritysveroa Ranskaan vuokratuotosta, jota aiheutuu oikeasti tai olisi voinut aiheutua, jos asunto olisi ollut vuokralla. Asunnosta aiheutuneet kulut pienentävät tätä tuloa. Yritysomistajan on asioitava paikallisen tilitoimiston kanssa hoitaakseen vuosi-ilmoitukset ja veronmaksut oikein.

Joissain tapauksissa asiakkaalla on verotuksesta huolimatta syy ostaa asunto suomalaisen yrityksensä nimiin. Tällöin on tärkeä analysoida oma yksilöllinen tilanne huolella verojuristin tai tilitoimiston kautta. Voimme auttaa hyvien kontaktien antamisessa.

Myyntivoiton laskee notaari – ei välittäjä tai veroedustaja
Notaari on velvollinen tekemään myyntivoittoverolaskelman ja hoitamaan veronmaksun muodollisuudet. Ranskan laki ei enää vaadi veroedustajan käyttöä, kun EU:ssa kirjoilla oleva yksityishenkilö myy Ranskassa sijaitsevaa kakkosasuntoaan. Tätä ennen veroedustajan käyttö oli pakollista ja palkkio oli tuntuva. Jos kyseessä on yritysasiakas, on veroedustajaa käytettävä. Ranskassa kiinteistönvälittäjät eivät hoida myyntivoittoveroasioita.

Verovähennykset myyntivoiton verosta
Myyjän maksama välityspalkkio sekä ostohetken kaupantekokulut (myös ostajana mahdollisesti maksettu välityspalkkio) vähennetään myyntivoitosta. Asunnossa tehdyistä korjauksista ja asennuksista vuosien varrella syntyneet kulut voidaan vähentää joko toteutuneina tai mikäli asuntoa on omistettu yli 5 vuotta, voidaan käyttää 15 %:n vakiovähennystä, joka lasketaan asunnon ostohinnasta, jossa ei ole mukana mahdollisesti erotettua osuutta kalusteista. Asunnon oston yhteydessä itse asunnon hinnasta irrotettujen kalusteiden osuutta ei huomioida myyntivoittoverolaskelman hankintahinnassa. Remonttikulut voidaan vähentää toteutuneina vain, jos niistä on esittää lasku (= facture) (ei siis tarjous = devis), jossa näkyy tekijänä ranskalainen tai ulkomaalainen yritys, myyjän nimi ja asunnon osoite. Kuitti esim. rautakaupasta ei kelpaa eikä lasku, jossa on vain rakennusmateriaaleja. Sen sijaan lasku, jossa on sekä materiaaleja että niiden asennustyö, kelpaa. Verottaja saattaa vaatia myös todisteet, että laskut on myös maksettu. Kaikkien omistusaikana tehtyjen remonttien tositteet kannattaa säilyttää huolella ja toimittaa myyntivoittoveron laskusta vastaavalle notaarille, joka päättää niiden vähennyskelpoisuudesta. Säilytä myös remontin tekijöiden vakuutustodistukset myyntiä ajatellen. Mahdollisesti asunnon mukana myytyjä kalusteita ei voida ottaa huomioon myyntivoittoveroa pienentävinä, ellei niistä teetetä virallista arviota ulkopuolisella ammattilaisella tai ellei niistä ole olemassa tuoreet ostokuitit – jos kalusteet ovat monta vuotta vanhat, niillä ei katsota olevan arvoa.

Lisätietoa:

Huomautus: Habisol Oy pyrkii aina antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä voi ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare
Search