Asunnon ostaminen kiinteistöyhtiön (SCI) nimiin

Kiinteistöyhtiön (“S.C.I.” – Société Civile Immobilière”) perustaminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia kaveri- tai perhepiirissä yhteinen asunto Ranskasta. Kiinteistöyhtiön nimiin ostettu asunto voi tuoda myös etuja perinnönjakotilanteessa ja omaisuusveroa laskettaessa.

Päätöksenteko ja pelisäännöt
Tavanomaiseen yhteisomistukseen voi liittyä päätöksenteon vaikeus, mikäli asiat vaativat kaikkien yksimielisen näkemyksen. Kiinteistöyhtiössä enemmistön äänet määräävät, vaikkakin tärkeimmät päätökset vaativat kuitenkin yksimielisyyden. Kiinteistöyhtiötä perustettaessa sille laaditaan yhtiöjärjestys, johon kirjataan mm. yhtiön pelisäännöt. Erityisen tärkeä on kirjata säännöt osuuksista luopumisesta. Kiinteistöyhtiön perustamisessa on sopimusoikeudellinen vapaus ja yhtiöjärjestys voidaan laatia osakkaiden haluamalla tavalla.

Vastuun lieventäminen
Kiinteistöyhtiö (SCI) on sen omistajista erillinen oikeushenkilö. Osakkailla ei ole yhteisvastuuta vaan he ovat vastuussa yhtiön veloista vain omistamallaan osuudella. Tarpeen tullen velkoja vaatii ensin maksuja yhtiöltä ja sitten vasta osakkailta henkilökohtaisesti.

Osakkeiden luovutus

Kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutus on yhtiön muista toimenpiteistä täysin erillinen transaktio. Osakkeiden uudelleenjakaminen on yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin tavanomaisessa yhteisomistuksessa olevan kiinteistön jakaminen. Perhepiirissä esimerkiksi vanhemmat voivat yhtiöjärjestykseen laadittujen sääntöjen mukaisesti luovuttaa kiinteistön osakkeet lapsilleen säilyttäen kuitenkin päätäntävallan. Kiinteistöyhtiön osakkeiden lahjoittaminen on verotuksellisesti kannattavampaa kuin itse kiinteistön lahjoittaminen. Lahjan arvoa ei lasketa kiinteistön arvon mukaan vaan sen, mitä kyseisestä osuudesta saisi, jos se laitettaisiin myyntiin. Perheyhtiössä osuuksien arvo on usein alhaisempi kuin itse kiinteistön.

Kiinteistöyhtiön käyttötarkoitus
Kiinteistöyhtiö voi ostaa tai rakentaa asunnon ja myöhemmin myydä sen, kunhan kyseessä ei ole laskelmoitu jälleenmyynti. Mikäli kiinteistöyhtiö katsotaan perustetuksi kaupallisiin tarkoituksiin, sen verotuskohtelu muuttuu epäedulliseksi. Kiinteistöyhtiö voidaan perustaa myös asunnon vuokralle tarjoamista varten, mutta esim. lyhytaikainen kalustetun asunnon vuokraus katsotaan kaupalliseksi toiminnaksi, jolloin siinä on verotukselliset huonot puolensa (Nizzan kaupungissa on lisäksi erityivaatimukset yritysomistajalle vuokraluvan saamiseksi). Aiemmin kiinteistöyhtiön kautta voitiin välttää omaisuusveron maksaminen arvokkaasta asunnosta, mutta nykyään näin on vain, jos kiinteistö on ammatinharjoittamisen väline, esim. vuokrattu tilaksi, jossa harjoitetaan kaupallista toimintaa.

Kiinteistöyhtiö (SCI) haittapuolia
Kiinteistöyhtiö ei voi hyödyntää kaikkia veroetuuksia ja esimerkiksi yhtiön nimiin otetun lainan korot eivät ole verovähennyskelpoisia. Yhtiön on pidettävä kirjanpitoa Ranskassa, tehtävä vuotuinen tilinpäätös ja maksettava verot Ranskaan. Käytännössä tämä tarkoittaa ranskalaisen tilitoimiston palvelujen ostamista.

Perustamisprosessiin asiantuntijan apua
Kiinteistöyhtiön perustaminen on melko monimutkainen prosessi ja siinä on käytettävä asiantuntijan palveluita. Notaari, verojuristi tai tilitoimisto voivat hoitaa kiinteistöyhtiön perustamisen.

Huomautus: Habisol Oy pyrkii aina antamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta ei voi vastata antamansa tiedon oikeellisuudesta eikä voi ottaa vastuuta antamansa tiedon perusteella tehtyjen päätösten seuraamuksista.

Compare listings

Compare